A MagNet Bank

Magyarország első újbankja

Értékalapú bankként egy olyan közösségépítő pénzintézet vagyunk, amely ügyfeleivel közösen aktív társadalmi felelősségvállalásra törekszik, és tudatosan fejleszti környezetét. Ennek érdekében kapcsolódási lehetőséget biztosítunk különböző érdekcsoportok között, úgy, mint betétesek és hitelesek, civilszervezetek, magánemberek és vállalkozások között. Különleges döntési jogokat kínálunk ügyfeleinknek, melyek által lehetőségük nyílik támogatni a számukra értékes személyeket, szervezeteket. Hisszük ugyanis, hogy a pénz nem cél, hanem eszköz.

Nézd meg, hogy ügyfeleivel közösen a MagNet Bank milyen társadalmi hatást gyakorolt 2020-ban

Cégtörténeti mérföldkövek

Cégtörténeti mérföldkövek

2018

2018. tavaszán a MagNet Bank az UCB Ingatlanhitel Zrt. követelésállomány 54 százalékának felvásárlásával duplájára növelte jelzáloghitel állományát.

2016

2016. tavaszán a MagNet Bank felvásárolta a Korona Kredit Jelzáloghitel Zrt.-t, mellyel tovább erősíti tőkeerős, 20 éve töretlenül nyereséges működését.

2014

A kis- és közepes vállalkozások finanszírozási megoldásainak bővítése érdekében a MagNet felvásárolta a CE Faktor Zrt-t.

2013

Márciustól a MagNet, mely a válság közepette is meg tudta őrizni eredményességét, 100%-ban magyar tulajdonú bankká vált.
Spanyol közösségi banki rész ( 30%) kivásárlása + Banco Popolare Hungary Zrt megvásárlása

2010

Létrejönnek az induláshoz szükséges első közösségi betét- és hiteltermékek, és a Közösségi Adományozási Program. Úttörőként a hazai piacon jogot kapnak a bank ügyfelei

2009

A vezetőség elhatározza, hogy a hagyományos banki modellt továbbfejlesztve létrehozza az első Magyar Közösségi Bankot. Kidolgozásra kerülnek a legfontosabb alapelvek, értékek, végezetül a termékek.

2008

A MagNet jogelődje, a HBW Express Takarékszövetkezet a spanyol Caja Navarra takarékpénztár segítségével bankká alakul.
A tulajdonosi szerkezetben 30 százalékot képvisel a spanyol közösségi bank, 70 százalék pedig továbbra is magyar tulajdonosok kezében van.

2000

Internetbanki (NetBank) szolgáltatás bevezetése hazánkban az elsők között.

1995

A MagNet Bank jogelődjének, a HBW Express Takarékszövetkezet alapítása

Vezetőség

Megalkottunk egy olyan bankot, ahol a világot jobbító dolgok létrejöttét segítjük minden banki eszközzel. Ennek létrejöttét egy gondolkodásában kiemelkedően szabad, inspiratív, női-férfi béregyenlőséget tiszteletben tartó, befogadó szervezeti kultúra segíti. Működésünk alapjai a sokszínűséget támogató szemléletmódon, a fenntartható üzletpolitikán, a társadalmi és környezeti felelősségvállaláson nyugszanak.

A MagNet Bank aktív, napi operatív vezetését Partnerek látják el Equity Partner, Senior Partner és Partner szinteken. Fontos számunkra, hogy a vezetésből nők és férfiak egyaránt részt vállaljanak, így vezetőségi szinten 14 döntéshozónk közül 6 férfi és 8 nő irányítja a MagNet Bank mindennapjait.

Mindemellett 2016. év végén indítottuk a MagNet Munkavállalói Résztulajdonosi Programot, amely nem csak a teljes szervezetre kiterjedő kollegiális csapatot, hanem tulajdonosi közösséget építve vonja be a bank munkavállalóit.

Ismerj meg párat vezetőségünk tagjai közül!Fáy Zsolt

az Igazgatóság elnöke

Rostás Attila

Bankfejlesztési Vezérigazgató-helyettes, az Igazgatóság tagja

Salamon János

Vezérigazgató, az Igazgatóság tagja

Molnár Csaba

Közösségfejlesztési igazgató, az Igazgatóság tagja

Az Igazgatóság tagjai:

Fáy Zsolt

az Igazgatóság elnöke

Rostás Attila

az Igazgatóság elnökhelyettese

Salamon János

az Igazgatóság tagja

dr. Mikolasek András György

az Igazgatóság tagja

Molnár Csaba

az Igazgatóság tagja

Nagy Anikó

az Igazgatóság tagja

A Felügyelőbizottság tagjai:

dr. Dobi Katalin

a Felügyelőbizottság elnöke

dr. Auer Katalin

a Felügyelőbizottság elnökhelyettese

Karácsonyiné Ocskovszki Emese

a Felügyelőbizottság tagja

A Felügyelőbizottság 2017. január 1. napjától ellátja az auditbizottság Hpt-ben meghatározott feladatait.

Átláthatóság

Mit jelent az, hogy egy bank újbank?

  • Az európai újbankok (etikus, közösségi, öko-, zöld-, vagy alternatív bankok) működését jellemzi
  • A felelős hitelezési és befektetési szabályok (pozitív és negatív szűrők) alkalmazása
  • A nagyfokú átláthatóságra való törekvés (banktitok megsértése nélkül)
  • Aktív társadalmi szerepvállalás
  • Mérsékeltebb gazdasági profitelvárások, és a társadalmi és környezeti profitszempontok megjelenése már az alap banki szolgáltatások területén

A MagNet Bank ügyfelei igazi partnerek, mert:

  • Meghatározhatják, hogy a betétben elhelyezett pénzüket a bank milyen célra használja fel
  • Döntéseikkel aktívan segíthetnek a helyi közösségeknek, hasznos projekteknek
  • Kiszámítjuk, és megosztjuk ügyfeleinkkel, hogy mekkora összeget keresett rajtuk a bank
  • A bank nyereségének jelentős része felett rendelkezve támogathatják a számukra kiemelten fontos társadalmilag hasznos célokat

Pénzügyi adatok

A Bank a mértékletes gazdasági profittermelő képesség mellett alaptevékenysége részeként egyenrangú fontossággal tekint a környezeti és társadalmi hasznosságra. Nyitottak vagyunk minden olyan innovációra, amely banki oldalról ez eddigieknél is hatékonyabban tudja támogatni a közösség érdekeit.

A közelmúlt változásai a fontosabb pénzügyi mutatók tekintetében:

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mérlegfőösszeg 109 677 123 392 132 634 151 200 163 166 251 942
Adózás előtti eredmény 517 1 991 2 224 1 996 1 701 286
Banki tevékenység adózott tiszta eredménye (KAP alapja) 307 552 303 459 217 87
Szavatoló tőke 7 775 9 218 11 208 12 429 14 677 14 376
Hitelállomány (bruttó) 52 257 65 899 69 912 91 751 88 700 82 864
Összes ügyfélforrás 75 924 86 748 96 353 111 594 116 580 129 713

az adatok millió forintban