Bankszünnapok / Karbantartások


Tájékoztatók a bankszünnapok és tervezett karbantartásokhoz kapcsolódó bankszünnapok időpontjáról, valamint az érintett szolgáltatások köréről

2023.04.11.

Tisztelt Ügyfeleink!

2023. május 12-én a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (továbbiakban: MagNet Bank) bankfiókjai szervezetfejlesztés, továbbképzés miatt rövidített nyitvatartással üzemelnek. Ezen a napon valamennyi MagNet Bank bankfiók, és MagNet VideoBank a pénteki napokra jellemző normál nyitvatartási rend szerinti 15 óra (VideoBank esetén 18 óra) helyett egységesen 11 órakor zárnak be.

A bankfiókban, illetve a MagNet VideoBankon elérhető szolgáltatásainkat (pl. papír alapú fizetési megbízások, betétlekötés, készpénz műveletek, széfszolgáltatás, számlanyitás) 2023. május 12-én ügyfeleink csak 11 óráig tudják igénybe venni.

Telefonos Ügyfélszolgálatunk ebben az időszakban is 0-24 órában elérhető lesz!

Továbbá, minden olyan banki szolgáltatás, amely a bankfióki nyitvatartás idejétől függetlenül elérhető, azok ezen a napon is zavartalanul működni fognak: NetBank, MobilBank elérhető lesz és azokon keresztül fizetési és egyéb megbízások adhatók, teljesülnek a jóváírások, és a bankkártyával végzett ATM készpénzfelvételek vagy bankkártyás vásárlások stb.

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286. § szerint a rövidített bankfióki nyitvatartás bankszünnapnak számít akkor is, ha a szolgáltatások nem egy teljes napig, csak rövidebb ideig szünetelnek.

Üdvözlettel:

MagNet Bank Zrt.

//

Dear Customers!

On 12 May 2023, the branches of MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (hereinafter referred to as MagNet Bank) will operate with shortened opening hours due to organisational development and training. On this day, all MagNet Bank branches and MagNet VideoBank will close at 11 a.m. instead of the normal opening hours of 3 p.m. (6 p.m. for VideoBank) on Fridays.

On 12. May 2023 our customers will be able to use our services available at the branches and MagNet VideoBank (e.g. paper payment orders, deposit taking, cash transactions, safe deposit boxes, account opening) only until 11 am.

Our Telephone Customer Service will be available during this period from 0-24 hours!

In addition, all banking services that are available regardless of the branch opening hours will continue to operate without interruption on this day: NetBank, MobilBank will be available and will be used to place payment and other orders, complete credit transfers and ATM cash withdrawals or purchases made with a debit card, etc.

According to Article 286 of Act No. CCXXXVII of 2013 on Credit Institutions and Financial Enterprises, shortened branch opening hours are considered a bank holiday even if services are not interrupted for a full day, but only for a shorter period.

Sincerely:

MagNet Bank Zrt.

//

Sehr geehrte KundInnen!

Am 12. Mai 2023 werden die Filialen der MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (im Folgenden MagNet Bank genannt) aufgrund von Organisationsentwicklung und Schulungen mit verkürzten Öffnungszeiten arbeiten. An diesem Tag schließen alle MagNet Bank-Filialen und die MagNet VideoBank um 11.00 Uhr anstelle der normalen Öffnungszeit von 15.00 Uhr (18.00 Uhr für die VideoBank) am Freitag.

Am 12. Mai 2023 können unsere Kunden unsere Dienstleistungen in den Filialen und der MagNet VideoBank (z.B. beleghafte Zahlungsaufträge, Einlagen, Bargeldtransaktionen, Bankschließfächer, Kontoeröffnung) nur bis 11 Uhr in Anspruch nehmen.

Unser Telefon-Kundenservice in dieser Zeit von 0-24 Uhr erreichbar sein wird!

Darüber hinaus werden alle Bankdienstleistungen, die unabhängig von den Öffnungszeiten der Filialen verfügbar sind, an diesem Tag ohne Unterbrechung weitergeführt: NetBank, MobilBank stehen zur Verfügung und können genutzt werden, um Zahlungs- und andere Aufträge zu erledigen, Überweisungen und Bargeldabhebungen am Geldautomaten vorzunehmen, oder Bankkarteeinkäfe zu tätigen, usw.

Gemäß Artikel 286 des Gesetzes Nr. CCXXXVII von 2013 über Kreditinstitute und Finanzunternehmen gelten verkürzte Öffnungszeiten von Filialen auch dann als Bankfeiertag, wenn die Dienstleistungen nicht für einen ganzen Tag, sondern nur für einen kürzeren Zeitraum unterbrochen sind.

Mit freundlichen Grüßen:

MagNet Bank Zrt.

 

__________________________________________________________________________________________

 

2023.03.28.

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy informatikai rendszereink karbantartása, frissítése miatt 2023. április 29. 22:00 és 2023. április 30. 02.00 óra között a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetők:

 • MagNet NetBank és MagNet MobilBank
 • PSD2 API
 • Bank hivatalos weboldala (www.magnetbank.hu), és az azon keresztül elérhető szolgáltatások (pl. online számlanyitás)
 • Ebben az időszakban fizetési megbízás (közte azonnali átutalási megbízás) nem adható MagNet NetBankon és MagNet MobilBankon keresztül.
 • A Bank az azonnal átutalási megbízásokat fogadja ebben az időszakban is (nem kerülnek visszautasításra), de a beérkező azonnali átutalási tranzakcióval jóváírt összeg bankkártyával nem lesz haladéktalanul hozzáférhető.
 • A bankkártyás tranzakciók (ATM készpénzfelvétel, bankkártyás vásárlás) ebben az időszakban is teljesülni fognak, de fizetést követően az egyenlegváltozás a NetBankban illetve MobilBankban nem látszik.
 • A Telefonos Ügyfélszolgálat csökkentett funkcionalitást nyújt (általános információ nyújtás, bankkártya tiltás céljából lesz elérhető)

Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Üdvözlettel:
MagNet Bank Zrt

//

Dear Customers!

We would like to inform you that due to the maintenance and updating of our IT systems, the following services will be unavailable between 22:00 on 29 April 2023 and 02:00 on 30 April 2023:

 • MagNet NetBank and MagNet MobilBank
 • PSD2 API
 • Bank's official website (www.magnetbank.hu) and the services available through it (e.g. online account opening)
 • During this period, no payment orders (including instant transfer orders) can be given via MagNet NetBank and MagNet MobilBank.
 • The Bank will still accept (not reject) immediate transfer orders during this period, but the amount credited by the incoming immediate transfer transaction will not be immediately available by credit card.
 • Credit card transactions (ATM cash withdrawals, credit card purchases) will also be processed during this period, but once paid, the balance change will not be visible in NetBank or MobilBank.
 • Telephone Customer Service will provide reduced functionality (general information, credit card blocking)

Thank you for your understanding and patience!
Yours sincerely:
MagNet Bank Zrt.

//

Sehr geehrte KundInnen!

Wir möchten Sie darüber informieren, dass aufgrund der Wartung und Aktualisierung unserer IT-Systeme die folgenden Dienstleistungen zwischen 22:00 Uhr am 29. April 2023 und 02:00 Uhr am 30. April 2023 nicht zur Verfügung stehen werden:

 • MagNet NetBank und MagNet MobilBank
 • PSD2-API
 • die offizielle Website der Bank (www.magnetbank.hu) und die darüber verfügbaren Dienstleistungen (z. B. Online-Kontoeröffnung)
 • Während dieses Zeitraums können über MagNet NetBank und MagNet MobilBank keine Zahlungsaufträge (einschließlich Sofortüberweisungsaufträge) erteilt werden.
 • Sofortige Überweisungsaufträge werden von der Bank in dieser Zeit weiterhin angenommen (nicht abgelehnt), jedoch ist der durch die eingehende Sofortüberweisung gutgeschriebene Betrag nicht sofort per Bankkarte verfügbar.
 • Bankkartentransaktionen (Bargeldabhebungen am Geldautomaten, Bankkartenkäufe) werden während dieser Zeit ebenfalls bearbeitet, aber nach der Zahlung ist die Änderung des Saldos in NetBank oder MobilBank nicht sichtbar.
 • Der telefonische Kundendienst bietet eingeschränkte Funktionen (allgemeine Informationen, Kartensperrung).

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Geduld!
Mit freundlichen Grüßen:
MagNet Bank Zrt.

 

__________________________________________________________________________________________

 

2023.03.03.

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy külsős szolgáltatónk tervezett karbantartása miatt rövid, pár perces szolgáltatás-kiesések várható a Magnet Bank bankkártyáival végzett bármilyen (ATM, POS, online/internetes) tranzakció esetén az alábbi időszakokban:

Dátum / Date / Datum Időszak / Period / Zeitraum
 2023.03.12.  00:00 - 05:00 között
 2023.03.19.   00:00 - 05:00 között
 2023.03.26.   00:00 - 05:00 között
 2023.04.16.   00:00 - 05:00 között
 2023.04.23.   00:00 - 05:00 között
 2023.05.07.   00:00 - 05:00 között
 2023.05.14.   00:00 - 05:00 között
 2023.05.21.   00:00 - 05:00 között
 2023.06.11.   00:00 - 05:00 között
2023.06.18.  00:00 - 05:00 között
2023.06.25.  00:00 - 05:00 között

Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Üdvözlettel:
MagNet Bank Zrt.

//

Dear Customers!

We would like to inform you that due to planned maintenance of our external service provider, short service interruptions of a few minutes are expected for any transactions (ATM, POS, online/internet) with Magnet Bank cards during the periods indicated in the table above:

Thank you for your understanding and patience!
Yours sincerely:
MagNet Bank Zrt.

//

Sehr geehrte KundInnen!

Wir möchten Sie darüber informieren, dass es aufgrund geplanter Wartungsarbeiten unseres externen Dienstleisters zu kurzen Serviceunterbrechungen von wenigen Minuten für alle Transaktionen (ATM, POS, Online/Internet) mit MagNet Bank Bankkarten während der in der obigen Tabelle genannten Zeiträume kommen werden.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Geduld!
Mit freundlichen Grüßen:
MagNet Bank Zrt.

 

__________________________________________________________________________________________

 

UPDATE – ELHÁRULT 2023.03.01. 17:40

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a jelzett hiba elhárult. Köszönjük türelmüket!

We inform our customers that the reported error has been resolved. Thank you for your patience!

Wir informieren unsere Kunden, dass der gemeldete Fehler gelöst wurde. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld!

--------

2023.03.01.

Tisztelt Ügyfeleink!

Technikai hiba miatt, a délután folyamán az IG2 csatornán érkező és küldendő HUF átutalásokban fennakadások tapasztalhatók, aminek következtében előfordulhat, hogy egyes tranzakciók nem teljesültek.

A hiba javításán a munkatársaink folyamatosan dolgoznak, a megoldásról tájékoztatni fogjuk Önöket itt a honlapon.

Megértésüket, türelmüket köszönjük!

MagNet Bank Zrt.

//

Dear Customers!

Due to a technical error, there may be a disruption in the HUF transfers coming and going through IG2 this afternoon, which may result in some transactions not being completed.

Our colleagues are continuously working on fixing the problem and we will inform you about the solution here on the website.

Thank you for your understanding and patience!

MagNet Bank Zrt.

//

Liebe KundInnen!

Aufgrund eines technischen Fehlers kann es heute Nachmittag zu einer Unterbrechung bei den HUF-Überweisungen durch IG2 kommen, was dazu führen kann, dass einige Transaktionen nicht abgeschlossen werden können.

Unsere Mitarbeiter arbeiten ununterbrochen an der Behebung des Problems und wir werden Sie hier auf der Website über die Lösung informieren.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Geduld!

MagNet Bank Zrt.